Välkommen till Rimbo Skytteförening


Rimbo Skytteförening är en ideell förening som bedriver övnings- och tävlingsinriktat målskytte med luftgevär, korthållsgevär och gevär 6,5mm. En stor del av vår verksamhet består av barn- och ungdomsverksamhet. Från 6 års ålder är man välkommen att börja skjuta hos oss!

Har du önskemål om att utnyttja Kilens skyttecenter för enskild träning?

Från och med 1 januari 2008 krävs Gevärsskyttekortet utfärdat av FSR
eller en genomgång av säkerhet, ordningsrutiner, etc anordnad av Banchefen för att få boka banan och utnyttja banan för enskild träning.

Rimbo SKF anordnar en obligatorisk introduktion av skytte för jägare vid Kilens skyttecenter.